Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TIẾP ĐÓN ĐOÀN GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

  1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  • Thời gian: 13h30, ngày 04 tháng 01 năm 2021.
  • Địa điểm: Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
  1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

     * Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật y học:

  • Lâm Thị Thu Tâm – Phó Trưởng Khoa Điều dưỡng – KTYH;
  • ĐD CK1. Hồ Thị Trúc Phương – Phó Trưởng Khoa Điều dưỡng – KTYH.

     * Đoàn Trường Đại học Trà Vinh:

     –   Ban Lãnh đạoTrường Đại học Trà Vinh

  1. NỘI DUNG LÀM VIỆC

    Khoa Điều dưỡng – KTYH, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch rất vui được tiếp đón Ban lãnh đạo đoàn Trường Đại học Trà Vinh đến tham quan Trung tâm huấn luyện kỹ năng thực hành và phòng thực tập điều dưỡng.

  1. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video