Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học

Địa chỉ:      Lầu 4, khu A2, Số 2 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại:      (84.8) 38 625 691
Fax:      (84.8) 38 625 691
E-mail:      khoadd-ktyh@pnt.edu.vn
Website:      www.pnt-ddktyh.edu.vn

Form Liên Hệ

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng điền theo biểu mẫu sau, mọi thông tin sẽ được bảo mật