Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 49

 • 21/07/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 27/7 –31/7/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 27/7 7:30 – 11:00 YAB-N1    ...

TKB tuần 47

 • 13/07/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 13/7 –17/7/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 13/7 7:30 – 11:00 YAB-N1   2...

TKB tuần 46

 • 07/07/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 6/7 –10/7/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 6/7 7:30 – 11:00      ...

TKB tuần 45

 • 30/06/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ :29/6 –3/7/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 29/6 7:30 – 11:00        ...

TKB tuần 44

 • 21/06/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ :226 –26/6/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 22/6 7:30 – 11:00 YRHM 2018    ...

Đổi ngày thực tập

 • 15/06/2020
 • admin
BM ĐDCB NHỜ BCS LÓP YAB THÔNG BÁO ĐẾN NHÓM 6 SẼ CHUYỂN BUỔI THỰC TẬP DDCS VÀO CHIỀU T7 20/6/2020 SANG SÁNG T3 16/6/2020. THANKS    

TKB tuần 43

 • 15/06/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ :15/6 –19/6/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 15/6 7:30 – 11:00 YRHM 2018   2...

TKB tuần 42

 • 07/06/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 8/6 –12/6/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 8/6 7:30 – 11:00      ...

TKB tuần 41

 • 01/06/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 1/6 – 5/6/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 1/6 7:30 – 11:00 CNKX 2018...

TKB tuần 40

 • 21/05/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 25/5 – 29/5/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 25/5 7:30 – 11:00 YRHM 2018...

TKB tuần 39

 • 21/05/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 18/5 – 22/5/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 18/5 7:30 – 11:00 YRHM 2018...

TKB Tuần 28

 • 05/03/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 2/3 – 6/3/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 2/3 7:30 – 11:00 YAB-N5 2...
Quy Định
Tài Liệu
Video