Nhằm đáp ứng nhu cầu tự tra cứu tài liệu và nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên – học sinh, ngày 02/10/2012 ban chủ nhiệm khoa ra quyết định thành lập đơn vị tự học. Đơn vị được đặt tại lầu 5 khu A2. Định hướng trong tương lai đơn vị sẽ đi vào phục vụ sinh viên – học sinh với các chức năng và hoạt hộng như sau:

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Nâng cao tính tự giác, tích cực kiên nhẫn của học sinh – sinh viên trong quá trình học tập.
♦ Giúp học sinh – sinh viên tự hoàn thiện kiến thức cho bản thân sau các giờ dự lý thuyết và thực hành.
♦ Rèn luyện cho sinh viên – học sinh có thói quen suy nghĩ và tự tin giải quyết công việc một cách độc lập.
♦ Củng cố và nâng cao những kỹ năng – kỹ xảo ứng dụng trong lâm sàng nhờ sự kết hợp khoa học giữa “học” và “hành” qua quá trình tự học.
The scenery outside of self-study area
Students can study in the best conditions
The Library of Faculty

HOẠT ĐỘNG :

Đơn vị sẽ hỗ trợ sinh viên – học sinh về 2 lĩnh vực chính yếu sau:
1/ Không gian tự tra cứu tài liệu. Tài liệu có thể là:
+ Bài báo, tạp chí, sách chuyên môn…. Sinh viên – học sinh có thể đăng ký mượn đọc tại chỗ.
+ Phương tiện thông tin trực tuyến: internet … Sinh viên – học sinh phải đăng ký trước khi sử dụng.
2/ Các trang thiết bị thực hiện các kỹ thuật ứng dụng trong lâm sàng.
Phần này sinh viên – học sinh phải đăng ký theo nhóm với thể lệ sau:
+ Một nhóm gồm 4 thành viên, trong đó có 1 nhóm trưởng. Nhóm trưởng sẽ chịu trách nhiệm đăng ký cho nhóm và chịu trách nhiệm bảo quản các trang thiết bị đã mượn.
+ Có thể sử dụng phiếu đăng ký (nhận tại phòng hướng dẩn của đơn vị) hoặc đăng ký qua website của khoa trước 1 tuần.
+ Để tiện cho việc đăng ký sinh viên – học sinh sẽ tham khảo chủ đề các kỹ thuật tự học trong tuần qua website của khoa trước khi đăng ký.
+ Đơn vị sẽ xem xét và lên lịch chi tiết về thời gian cho các nhóm đã đăng ký vào chiều thứ 6 hàng tuần trên website của khoa.
+ Thời gian tự học cho mỗi kỹ thuật là 1 giờ.