Bộ môn Điều dưỡng Cơ bản nguyên là Phân môn Điều dưỡng cơ bản thuộc Bộ môn Điều dưỡng – Hộ sinh. Từ 27/07/2011, theo quyết định 1026/QĐ-ĐHYPNT, sau khi Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học được thành lập Bộ môn Điều dưỡng cơ bản trở thành 1 trong 8 Bộ môn của Khoa.

Bộ môn Điều dưỡng cơ bản là đơn vị giảng dạy những kỹ năng chăm sóc người bệnh dành cho đối tượng điều dưỡng và hộ sinh , tọa lạc tại lầu 4, bao gồm 4 phòng thực tập và Đơn vị Huấn luyện mô phỏng.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ :

♦ Tổ chức huấn luyện các kỹ năng Điều dưỡng Cơ bản dựa trên Chương trình đào tạo tiên tiến theo Học chế tín chỉ và Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam.
♦ Hiện đại hóa, cập nhật giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, tài liệu tự học và tài liệu trực tuyến.
♦Nghiên cứu khoa học, ứng dụng trong giảng dạy và thực hành.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo; đổi mới mạnh mẽ đội ngũ cán bộ giảng theo hướng chuyên sâu, trình độ cao.
♦ Đi đầu trong công tác cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy và lượng giá Sinh viên – Học viên theo hình thức OSCE.
♦ Song hành phát triển hệ thống Huấn luyện Mô phỏng lâm sàng với Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng.

 

Trưởng Bộ môn:

Email:

   ThS. HỒ THỊ NGA

   ngautchcm@gmail.com

Phó trưởng BM:

Email:

    ThS. NGÔ THANH TRÚC

    trucngo.pntu@gmail.com

Giáo vụ BM:

Email:   

    ĐDCK1. ĐẶNG THỊ THANH TUYỀN

    tuyen.ddcb@gmail.com

Các giảng viên:
Cô Nguyễn Thị Minh Phương Email: nguyenthiminhphuong83@yahoo.com
Cô Nguyễn Bạch Thảo Nguyên Email: thaonguyen_2201@yahoo.com.vn
Cô Lê Thị Mỹ Ly Email: lethimyly.pnt@gmail.com
Thầy Phạm Dương Thanh Tâm Email: mrthanhtam.fnu@gmail.com
Cô Võ Thị Tám Email: vothitam85@gmail.com
THÔNG BÁO (NHẮC LẠI) LỊCH THI CUỐI MÔN DDCS CÁC LỚP CNVLVH 2016, YVD 2018
NGÀY THI 17/1/2019 LÚC 9H ĐỀ NGHỊ SV CÓ MẶT ĐÚNG GIỜ TẠI PHÒNG MÁY LẦU 6 BM KHÔNG GIẢI QUYẾT MỌI TRƯỜNG HỢP VẮNG KHÔNG PHÉP HOẶC KHÔNG LÝ DO CHÍNH ĐÁNG 
LƯU Ý MANG THEO THẺ SV,BÚT XANH
KHÔNG MANG ĐTDĐ,TÀI LIỆU LIÊN QUAN

THÔNG BÁO NHẮC LẠI LỊCH THI MÔN DDCS

LỚP CNKX 2017 ,CNCQ 2017(LẦN 2),YCQ (TRẢ NỢ)
CÓ MẶT TẠI PHÒNG MÁY LẦU 6 LÚC 9H NGÀY 10/1/2019
LỚP CNVHVL 2016, YVD 2018
CÓ MẶT TẠI PHÒNG MÁY LẦU 6 LÚC 9H NGÀY 17/1/2019
BM KHÔNG GIẢI QUYẾT MỌI TRƯỜNG HỢP VẮNG KHÔNG PHÉP
LƯU Ý MANG THEO THẺ SV,BÚT XANH
KHÔNG MANG DTDD VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN

THÔNG BÁO LỊCH THI LẦN 2 VÀ TRẢ NỢ MÔN ĐDCB (nhắc lại )

NGÀY THI : 10H NGÀY 17/7/2018

ĐỊA ĐIỂM: GD KHU B số phong thông báo sau

ĐỐI TƯỢNG:YAB,RHM 2017(thi lần 2),YABCD 2015,2016(trả nợ)

CÁC ĐỐI TƯỢNG TRẢ NỢ MÔN ĐÓNG TIỀN THI LẠI VÀ GỬI BIÊN LAI VỀ BMDDCB(Phòng GV Lầu 4 khu A2 gặp cô Tám sdt 01264721683) trước ngày 10/7/2018 để BM lập danh sách sau thời gian trên BM sẽ không giải quyết mọi khiếu nại