1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Đào tạo Cử nhân điều dưỡng chuyên ngành Cấp cứu ngoài bệnh viện đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế về cấp cứu của thành phố Hồ Chí Minh.

♦ Hỗ trợ tập huấn tăng cường kỹ năng cấp cứu chuyên nghiệp ngoài bệnh viện cho các đơn vị y tế.

♦ Giảng dạy học phần Điều dưỡng gia đình, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc người bệnh ung thư và chăm sóc giảm nhẹ.

♦ Tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học các lĩnh vực liên quan

2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

♦ Chuẩn hoá và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng dạy và học.

♦ Xây dựng và cập nhật giáo trình đào tạo chuyên ngành, điện tử hóa tài liệu học tập.

♦ Hoàn thiện xây dựng phòng thực hành mô phỏng và mô hình xe cấp cứu mô phỏng nhằm đáp ứng đào tạo kỹ năng cấp cứu.

 

CẤP CỨU KHẨN CẤP – CHĂM SÓC ÂN CẦN

Snapseed 2

Trưởng bộ môn: ĐDCKI Hồ Thị Trúc Phương

Phó trưởng Bộ môn:

  1. ThS ĐD Phạm Minh Nhựt ( Phụ trách Paramedic)
  2. ThS ĐD Võ Kim Ngân (Phụ trách Điều dưỡng gia đình)
  3. ĐDCKI Nguyễn Thị Thanh Thủy (Phụ trách ung thư – lão khoa)

Các giảng viên

  1. CNĐD. Đinh Hoàng Hải
  2. CNĐD. Khưu Tấn Phúc
  3. CNĐD. Lê Hữu Duy
  4. CNĐD. Hồ Như Loan