Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Buổi tiếp đón Giáo sư Samantha Keogh từ Đại học công nghệ Queensland, Úc

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 • Thời gian: ngày 18 tháng 12 năm 2017
 • Địa điểm: Phòng họp Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học (Khoa Điều dưỡng – KTYH), Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (PNTU).

THÀNH PHẦN THAM DỰ

* Khoa Điều Dưỡng – KTYH, PNTU

 • TSĐD. Đặng Trần Ngọc Thanh – Phó Trưởng Khoa;
 • Hồ Thị Trúc Phương – Phó Trưởng Khoa;
 • Nguyễn Thị Thanh Tình – Bộ phận Hợp tác quốc tế;
 • Nguyễn Quế Trân – Bộ phận Hợp tác Quốc tế;
 • Phạm Thị Thanh Thúy – Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng Mô phỏng;
 • Nguyễn Thị Thùy Dung – Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng Mô phỏng;
 • Một số giảng viên thuộc các Bộ môn của Khoa.

* Đại học Công nghệ Queensland, Úc (QUT)

Giáo sư Samantha Keogh, Trường Điều dưỡng, QUT

* Đại học Khoa học Ứng dụng Saimaa, Phần Lan

 • Julia Salin Sinh viên Điều dưỡng cộng đồng
 • Pipsa Koponen – Sinh viên Điều dưỡng cộng đồng

MỤC ĐÍCH LÀM VIỆC

Tìm hiểu về sự phát triển và những cải tiến trong giáo dục Điều dưỡng tại Khoa Điều dưỡng – KTYH, PNTU và chia sẻ một số vấn đề liên quan đến nghiên cứu Điều dưỡng.

NỘI DUNG LÀM VIỆC

 • Xem clip giới thiệu Khoa;
 • Tham quan cơ sở vật chất của Khoa như Đơn vị Phát triển Thực hành Điều dưỡng, Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng lâm sàng – Bệnh viện mô phỏng, v.v..
 • Giáo sư Samantha Keogh chia sẻ chủ đề “Phát triển nghề nghiệp nghiên cứu Điều dưỡng” và giới thiệu các yêu cầu đầu vào cho đào tạo sau đại học tại QUT;
 • Buổi họp đã diễn ra thành công và cung cấp cho các giảng viên của Khoa các thông tin về các chương trình đào tạo sau đại học tại QUT.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Quy Định
Tài Liệu
Video