Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 49

  • 21/07/2020
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 27/7 –31/7/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 27/7 7:30 – 11:00 YAB-N1    ...

TKB tuần 47

  • 13/07/2020
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 13/7 –17/7/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 13/7 7:30 – 11:00 YAB-N1   2...

TKB tuần 46

  • 07/07/2020
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 6/7 –10/7/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 6/7 7:30 – 11:00      ...
Quy Định
Tài Liệu
Video