Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Đổi ngày thực tập

  • 15/06/2020
  • admin
BM ĐDCB NHỜ BCS LÓP YAB THÔNG BÁO ĐẾN NHÓM 6 SẼ CHUYỂN BUỔI THỰC TẬP DDCS VÀO CHIỀU T7 20/6/2020 SANG SÁNG T3 16/6/2020. THANKS    

TKB tuần 43

  • 15/06/2020
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ :15/6 –19/6/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 15/6 7:30 – 11:00 YRHM 2018   2...
Quy Định
Tài Liệu
Video