Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 40

  • 21/05/2020
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 25/5 – 29/5/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 25/5 7:30 – 11:00 YRHM 2018...

TKB tuần 39

  • 21/05/2020
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 18/5 – 22/5/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 18/5 7:30 – 11:00 YRHM 2018...
Quy Định
Tài Liệu
Video