Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 13

  • 13/11/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 18/11 – 22/11/2019 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 18/11 7:30 – 11:00    ...

TKB tuần 12

  • 10/11/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 11/11 – 15/11/2019 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 11/11 7:30 – 11:00    ...

TKB tuần 11

  • 02/11/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 4/11 – 8/11/2019 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 4/11 7:30 – 11:00    ...

TKB tuần 10

  • 25/10/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ28/10 – 1/11/2019 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 28/10 7:30 – 11:00        ...
Quy Định
Tài Liệu
Video