Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 10

  • 25/10/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ28/10 – 1/11/2019 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 28/10 7:30 – 11:00        ...

TKB tuần 9

  • 19/10/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 21/10 – 25/10/2019 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 21/10 7:30 – 11:00 GMHS 2017  ...

TKB tuần 8

  • 10/10/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 14/10 – 18/10/2019 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 14/10 7:30 – 11:00 GMHS 2017  ...
Quy Định
Tài Liệu
Video