Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 6

  • 27/09/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 30/9 – 4/10/2019 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 30/9 7:30 – 11:00 GMHS 2017  ...

TKB tuần 5

  • 20/09/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 23/9 – 27/9/2019 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 23/9 7:30 – 11:00 GMHS 2017  ...

BÀI TẬP ONLINE CHO 2 LỚP YCQ 2018 C-D

  • 14/09/2019
  • admin
BÀI TẬP ONLINE CHO 2 LỚP YCQ 2018 C-D : 1/KHỬ KHUẨN-TIỆT KHUẨN 2/DẤU HIỆU SINH TỒN 3/SĂN SÓC VẾT THƯƠNG 4/NGUYÊN TẮC DÙNG, THUỐC,TRUYỀN DỊCH 5/THÔNG TIỂU BM SẼ...

TKB tuần 4

  • 12/09/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 16/9 – 20/9/2019 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 16/9 7:30 – 11:00      ...
Quy Định
Tài Liệu
Video