Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 2

  • 26/08/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 2/9 – 6/9/2019 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 2/9 7:30 – 11:00      ...

LỊCH GMHS NĂM HỌC 2019-2020

  • 21/08/2019
  • admin
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ———————– BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG GÂY MÊ HỒI SỨC NĂM HỌC 2019 – 2020 LỊCH GIẢNG CHI...
Quy Định
Tài Liệu
Video