Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 18

  • 29/12/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 23/12 – 27/12/2019 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 23/12 7:30 – 11:00    ...

TKB tuần 17

  • 15/12/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 16/12 – 20/12/2019 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 16/12 7:30 – 11:00    ...

TKB tuần 16

  • 08/12/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 9/12 – 13/12/2019 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 9/12 7:30 – 11:00 CNĐD 2018...

TKB tuần 15

  • 01/12/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 2/12 – 6/12/2019 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 2/12 7:30 – 11:00    ...

TKB tuần 14

  • 23/11/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 25/11 – 29/11/2019 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 25/11 7:30 – 11:00    ...
Quy Định
Tài Liệu
Video