Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ 3/9 – 7/9/2018

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ 3/9 – 7/9/2018

 

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG

Thứ HAI

3/9

7:30 – 11:00         NGHỈ LỄ    
13:30 – 17:00              
Thứ BA

4/9

7:30 – 11:00 CNĐD

2017 – N2

4     Các đường đưa thức ăn vào cơ thể

CSNB rửa dạ dày

CK1. Tuyền  
13:30 – 17:00              
Thứ TƯ

5/9

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ NĂM

6/9

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

7/9

7:30 – 11:00 CNĐD

2017 – N2

3     CSBN đặt thông tiểu lưu,Rửa bàng quang ThS. Ly  
13:30 – 17:00 CNĐD

2017 – N1

4     Các đường đưa thức ăn vào cơ thể

CSNB rửa dạ dày

 

 

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                           Đặng Thị Thanh Tuyền

Quy Định
Tài Liệu
Video