1. Ban Chủ Nhiệm Khoa

 

Trưởng khoa:

Email:

   

    PGS.TS.BS CKII Cao Văn Thịnh

    caovanthinh2003@yahoo.com

 

Phó Trưởng khoa:

Email:

   

    TS.ĐD Đặng Trần Ngọc Thanh 

    dangtranngocthanh81@yahoo.com

 

Phó Trưởng khoa:

Email:

    ĐD CKI Hồ Thị Trúc Phương

    trucphuonggv@yahoo.com

2. Ban Cố Vấn Chuyên Môn:

 • Cô Trịnh Thị Loan
 • Cô Phạm Thị Minh
 • Cô Nguyễn Thị Thơm
 • Cô Nguyễn Ngọc Mỹ
 • Cô Trương Thị Thu Cúc
 • Cô Ngũ Thị Kim Lệ

3. Bộ Môn Trực Thuộc Khoa:

 • Bộ môn Điều dưỡng Cơ bản
 • Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng
 • Bộ môn Điều dưỡng Cộng đồng
 • Bộ môn Điều dưỡng Gia đình
 • Bộ môn Điều dưỡng Gây mê hồi sức
 • Bộ môn Quản lý Điều dưỡng
 • Bộ môn Hộ sinh
 • Bộ môn Xét nghiệm
 • Bộ môn Kỹ thuật hình ảnh
 • Bộ môn Vật lý trị liệu

4. Văn Phòng Khoa

 • Trưởng văn phòng khoa:

ĐD CK1 Hồ Thị Trúc Phương

 • Phó Trưởng văn phòng khoa:

ĐD CK1 Bùi Thị Ngợi, ThS Nguyễn Thị Thanh Tình

 • Bộ phận Thư ký:

Cô Dương Thị Huyền Anh, Cô Nguyễn Thị Thu Thảo

 • Bộ phận Đào tạo:

Cô Bùi Thị Ngợi, Cô Lâm Thị Thu Tâm, Cô Phan Thị Cẩm Duyên,

Cô Nguyễn Thị Ngọc Liên, Cô Nguyễn Thu Hà

 • Bộ phận Hợp tác quốc tế:

Cô Nguyễn Thị Thanh Tình, Cô Nguyễn Quế Trân, Cô Lê Hải Hạnh Tiên

 • Bộ phận Nghiên cứu:

Cô Hồ Thị Nga, Cô Hồ Như Loan

 • Bộ phận Quản lý dự án:

Thầy Phạm Dương Thanh Tâm, Cô Nguyễn Thị Hiếu Thảo

5. Các Đoàn Thể:

 • Phụ trách chi bộ Đảng:

Cô Trần Thị Ngọc Phượng

 • Phụ trách công đoàn:

Cô Lê Nguyễn Thị Thanh Chi

 • Phụ trách thanh niên:

Cô Nguyễn Thị Huyền Trang