Bộ môn Xét nghiệm thuộc Bộ môn Điều dưỡng – Hộ sinh. Từ 27/07/2011, theo quyết định 1026/QĐ-ĐHYPNT, sau khi Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học được thành lập Bộ môn Xét nghiệm trở thành 1 trong 8 Bộ môn của Khoa.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Đào tạo Kỹ thuật viên xét nghiệm trình độ trung cấp đáp ứng nhu cầu phục vụ khám chữa bệnh của Tp.HCM.
♦ Hoàn thiện chương trình đào tạo, tài liệu giảng dạy và lượng giá học.
♦ Tham gia nghiên cứu khoa học y học chuyên ngành Xét nghiệm.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Năm 2011 – 2013: đào tạo Kỹ thuật viên trung cấp.
♦ Năm 2014 trở đi: đào tạo Cử nhân Xét nghiệm.
♦ Củng cố và nâng cao trình độ của đội ngũ Cán bộ giảng.
Trưởng Bộ môn:

Email:

     TS. Trần Hữu Tâm

     trhuutam@yahoo.com

Giáo vụ BM:

Email:

     ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC LÂM

     ngoclam174@gmail.com

Các giảng viên:

ThS. Nguyễn Phú Hoài Email: hoainp@pnt.edu.vn
ThS. Lê Thiều Mai Thảo Email: thaoltm@pnt.edu.vn
ThS. Nguyễn Vũ Lam Yên Email: lamyenxn@gmail.com
ThS. Trịnh Thị Ngọc Ái Email: trinhthingocai@gmail.com
CN. Phạm Thị Thanh Vân Email: thanhvanpham171@gmail.com
CN. Đào Kim Khánh Email: daokimkhanhvn@gmail.com