Bộ môn Vật lý trị liệu thuộc Chấn thương chỉnh hình- phục hồi chức năng. Từ 27/07/2011, theo quyết định 1026/QĐ-ĐHYPNT, sau khi Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học được thành lập Bộ môn Vật lý trị liệu trở thành 1 trong 8 Bộ môn của Khoa.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Đào tao, huấn luyện kỹ năng chuyên ngành VLTL.
♦ Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp khuynh hướng phát triển và hội nhập VLTL thế giới.
♦ Thực hành lâm sàng VLTL dựa trên khoa học chứng cứ.
♦ Phát triển, nâng cao năng lực học tập suốt đời.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Phát triển phòng thực nghiệm nghiên cứu lâm sàng VLTL.
♦ Hợp tác đào tạo VLTL liên kết quốc tế.
♦ Nghiên cứu chuyên sâu các lãnh vực VLTL chuyên ngành như thần kinh, chấn thương chỉnh hình, tim mạch – hô hấp, người lớn và trẻ em.
Trưởng Bộ môn:

Email:

     Cô ĐÀO THỊ HIỆP

     daothihiep@gmail.com

Giáo vụ BM:

Email:

     Thầy NGUYỄN HOÀNG LINH

      hoanglinh19986@yahoo.com.vn

Các giảng viên:

Cô Phan Thị Tuyết Sương Email: tuyetsuongthanh@yahoo.com