Bộ môn Hộ sinh nguyên là Phân môn Hộ sinh thuộc Bộ môn Điều dưỡng – Hộ sinh. Từ 27/07/2011, theo quyết định 1026/QĐ-ĐHYPNT, sau khi Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học được thành lập Bộ môn Hộ sinh trở thành 1 trong 8 Bộ môn của Khoa.

Bộ môn Hộ sinh là đơn vị giảng dạy những kỹ năng chăm sóc người bệnh dành cho đối tượng điều dưỡng và hộ sinh, tọa lạc tại lầu 4, bao gồm 4 phòng thực tập và Đơn vị Huấn luyện mô phỏng.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Đảm bảo việc đào tạo Nữ hộ sinh trình độ Trung cấp và Đại học có kiến thức và thành thạo các kỹ năng theo hướng “chuyên gia hóa” đáp được nhu cầu của xã hội.
♦ Tiếp cận và tham gia công tác NCKH giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
♦ Xây dụng tập thể đoàn kết, gắn bó với các phong trào thi đua.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình và năng động trong công tác giảng dạy và truyền đạt kiến thức.
♦ Hoàn thiện chương trình giảng dạy phù hợp với bộ giáo trình cập nhật phục vu đối tượng đào tạo.
Trưởng bộ môn Hộ sinh:

Số điện thoại:

Email:

          BSCKII. Nguyễn Ngọc Minh Phương

          0918771038

          drnguyenngocminhphuong@gmail.com

Giảng viên bộ môn Hộ sinh:

Số điện thoại: 

Email:

    ĐDCK1. Nguyễn Hồng Thắm

    0903073259

    nguyenhongthamdhykpnt@gmail.com

Giảng viên bộ môn Hộ sinh:

Số điện thoại: 

Email:

    CN. Nguyễn Thị Thanh Tuyền

    0967275011

    nhsthanhtuyen1988@gmail.com

Các giảng viên:

1/ Học hàm, Họ và Tên: ThS.BS. Việt Thị Minh Trang

Số điện thoại: 0903060623

Email: lavender@pnt.edu.vn

 

2/ Học hàm, Họ và Tên: BSCKI. Trần Thị Ngọc Phượng

Số điện thoại: 0932.700.833

Email: ngocphuong3381@gmail.com

 

3/ Học hàm, Họ và Tên: ĐDCK1. Võ Thị Thanh Trà

Số điện thoại: 0918186628

Email: nguyenthy1978@gmail.com

 

4/ Học hàm, Họ và Tên: CN. Tạ Thị Hồng Vân

Số điện thoại: 0938 156 020

Email: van_tapnt@yahoo.com.vn

 

5/ Học hàm, Họ và Tên: CN. Trương Thị Hồng Thắm

Số điện thoại: 0909285385

Email: yenlinhbc84@gmail.com