Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng nguyên là Phân môn Điều dưỡng Lâm sàng thuộc Bộ môn Điều dưỡng – Hộ sinh. Từ 27/07/2011, theo quyết định 1026/QĐ-ĐHYPNT, sau khi Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học được thành lập Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng trở thành 1 trong 8 Bộ môn của Khoa.

Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng là đơn vị giảng dạy những kỹ năng chăm sóc người bệnh dành cho đối tượng điều dưỡng và hộ sinh , tọa lạc tại lầu 4, bao gồm 4 phòng thực tập và Đơn vị Huấn luyện mô phỏng.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Giảng dạy bệnh học lâm sàng cho các đối tượng trong khoa và đạt được chuẩn năng lực
♦ Thực hiện nghiên cứu khoa học có định hướng
♦ Thiết lập lộ trình để phát triển bộ môn để trở thành trụ cột của khoa

HƯỚNG PHÁT TRIỂN: (giai đoạn 2011-2015, và tầm nhìn 2020)

♦ Đào tạo cử nhân điều dưỡng có kiến thức chuẩn về bệnh học, đạt chuẩn của khu vực và quốc tế
♦ Đảm bảo trình độ sau đại học của cán bộ giảng, vừa giỏi về chuyên môn vừa giỏi về tay nghề
♦ Đi đầu trong công tác xây dựng người giảng viên mới: năng động sáng tạo và là chỗ dựa thực sự của sinh viên

 

Trưởng Bộ môn:

Email:

     Cô NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

     kimphuongak23@yahoo.com

Phó trưởng BM:

Email:

     Cô TRẦN THỊ XUÂN HẠNH

     hanhtranthixuan@yahoo.com.vn

Giáo vụ BM:

Email:

     Cô NGUYỄN THỊ MỸ LINH

     linhnguyen0908.pnt@gmail.com

Các giảng viên:

Cô Triệu Thị Thoa Email: trieuthoa1905@gmail.com
Cô Phan Thị Hân Email: hanpt@pnt.edu.vn
Cô Nguyễn Lê Phương Thảo Email: thaottdt79@yahoo.com
Cô Nguyễn Thị Huyền Trang Email: nguyenthihuyentrang.2009@yahoo.com
Cô Trần Thị Thu Hằng Email: tranthithuhang.pnt@gmail.com
Cô Phạm Thị Cẩm Duyên Email: duyenptc@yahoo.com
Thầy Lê Nguyễn Ngọc Duy Email: leduy570@yahoo.com