Bộ môn điều dưỡng gia đình thuộc Khoa Điều dưỡng – kỹ thuật y học, trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch được thành lập vào tháng 12/2015. Đơn vị đầu tiên giảng dạy về Điều dưỡng gia đình tại Việt Nam.

Nhiệm vụ:
– Giảng dạy lý thuyết điều dưỡng gia đình cho sinh viên điều dưỡng năm thứ 4, đào tạo CME, nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên và tham gia nghiên cứu khoa học.
– Cùng với BS gia đình xây dựng mạng lưới y học gia đình để phục vụ chăm sóc sức khỏe tuyến đầu.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Giảng dạy ĐDGĐ cho cử nhân điều dưỡng theo chuẩn năng lực.
♦ Giảng dạy thực hành ĐDGĐ tại các cơ sở y tế co thực hành YHGĐ.
♦ Đào tạo CME về ĐDGĐ đáp ứng nhu cầu xã hội.
♦ Nghiên cứu khoa học: Ứng dụng ĐDGĐ vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
♦ Nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên.
♦ Hợp tác quốc tế. Dự án song phương giữa Việt Nam và Vương Quốc Bỉ.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hàng năm.
♦ Chuẩn hóa đội ngũ giảng viên chuyên sâu về ĐDGĐ.
♦ Xây dựng bộ môn là đơn vị điển hình trong cả nước.
♦ Hướng đến đào tạo chuyên khoa 1 ĐDGĐ (2018 – 2020).
♦ Xuất bản sách chuyên đề ĐDGĐ (2017-2018).

 

Trưởng Bộ môn:

Email:

     Ths.BS VIỆT THỊ MINH TRANG

     lavender@pnt.edu.vn

 

Phó BM kiêm Giáo vụ:

Email:

     ĐD.CKI NGUYỄN THỊ THANH THỦY

     nguyenthuypnt@yahoo.com.vn

Các giảng viên:

Ths.ĐD TRẦN THỊ XUÂN HẠNH Email: hanhtranthixuan@yahoo.com.vn
BS NGUYỄN TẤN KHOA Email: tankhoagv@gmail.com