Bộ môn Điều dưỡng Cơ bản nguyên là Phân môn Điều dưỡng cơ bản thuộc Bộ môn Điều dưỡng – Hộ sinh. Từ 27/07/2011, theo quyết định 1026/QĐ-ĐHYPNT, sau khi Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học được thành lập Bộ môn Điều dưỡng cơ bản trở thành 1 trong 8 Bộ môn của Khoa.

Bộ môn Điều dưỡng cơ bản là đơn vị giảng dạy những kỹ năng chăm sóc người bệnh dành cho đối tượng điều dưỡng và hộ sinh , tọa lạc tại lầu 4, bao gồm 4 phòng thực tập và Đơn vị Huấn luyện mô phỏng.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ :

♦ Trực tiếp tổ chức, huấn luyện thành thạo các kỹ năng ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN.
♦ Xây dựng chương trình chi tiết các kỹ năng y khoa phù hợp với tính chất môn học.
♦ Đảm bảo thực hiện đề tài NCKH các cấp trong các lĩnh vực liên quan.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Hoàn thiện tập bài giảng dạng sách và điện tử trong tương lai gần.
♦ Cải tiến chương trình đào tạo theo hướng tiên tiến.
♦ Tổ chức thi thực hành theo hình thức OSPE.
♦ Bồi dưỡng và bổ sung đội ngũ cán bộ giảng có trình độ đạt chuẩn.
♦ Trong khoảng thời gian 5 năm ít nhất 90% giảng viên đạt chuẩn có trình độ sau Đại học.

 

Trưởng Bộ môn:

Email:

   Cô HỒ THỊ NGA

   ngautchcm@gmail.com

 

Phó trưởng BM:

Email:

    Cô NGÔ THANH TRÚC

    trucngo.pntu@gmail.com

 

Giáo vụ BM:

Email:   

    Cô ĐẶNG THỊ THANH TUYỀN

    tuyen.ddcb@gmail.com

Các giảng viên:
Cô Nguyễn Thị Minh Phương Email: nguyenthiminhphuong83@yahoo.com
Cô Nguyễn Bạch Thảo Nguyên Email: thaonguyen_2201@yahoo.com.vn
Cô Lê Thị Mỹ Ly Email: lethimyly.pnt@gmail.com
Thầy Phạm Dương Thanh Tâm Email: mrthanhtam.fnu@gmail.com
Cô Võ Thị Tám Email: vothitam85@gmail.com
THÔNG BÁO (NHẮC LẠI) LỊCH THI CUỐI MÔN DDCS CÁC LỚP CNVLVH 2016, YVD 2018
NGÀY THI 17/1/2019 LÚC 9H ĐỀ NGHỊ SV CÓ MẶT ĐÚNG GIỜ TẠI PHÒNG MÁY LẦU 6 BM KHÔNG GIẢI QUYẾT MỌI TRƯỜNG HỢP VẮNG KHÔNG PHÉP HOẶC KHÔNG LÝ DO CHÍNH ĐÁNG 
LƯU Ý MANG THEO THẺ SV,BÚT XANH
KHÔNG MANG ĐTDĐ,TÀI LIỆU LIÊN QUAN

THÔNG BÁO NHẮC LẠI LỊCH THI MÔN DDCS

LỚP CNKX 2017 ,CNCQ 2017(LẦN 2),YCQ (TRẢ NỢ)
CÓ MẶT TẠI PHÒNG MÁY LẦU 6 LÚC 9H NGÀY 10/1/2019
LỚP CNVHVL 2016, YVD 2018
CÓ MẶT TẠI PHÒNG MÁY LẦU 6 LÚC 9H NGÀY 17/1/2019
BM KHÔNG GIẢI QUYẾT MỌI TRƯỜNG HỢP VẮNG KHÔNG PHÉP
LƯU Ý MANG THEO THẺ SV,BÚT XANH
KHÔNG MANG DTDD VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN

THÔNG BÁO LỊCH THI LẦN 2 VÀ TRẢ NỢ MÔN ĐDCB (nhắc lại )

NGÀY THI : 10H NGÀY 17/7/2018

ĐỊA ĐIỂM: GD KHU B số phong thông báo sau

ĐỐI TƯỢNG:YAB,RHM 2017(thi lần 2),YABCD 2015,2016(trả nợ)

CÁC ĐỐI TƯỢNG TRẢ NỢ MÔN ĐÓNG TIỀN THI LẠI VÀ GỬI BIÊN LAI VỀ BMDDCB(Phòng GV Lầu 4 khu A2 gặp cô Tám sdt 01264721683) trước ngày 10/7/2018 để BM lập danh sách sau thời gian trên BM sẽ không giải quyết mọi khiếu nại