SLOGAN:

Nền tảng kiến thức y khoa

CHỨC NĂNG

♦ Giảng dạy bệnh học lâm sàng cho các đối tượng trong khoa và đạt được chuẩn năng lực

♦ Thực hiện nghiên cứu khoa học có định hướng

♦ Thiết lập lộ trình để phát triển bộ môn để trở thành trụ cột của khoa

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

♦ Đào tạo cử nhân điều dưỡng có kiến thức chuẩn về bệnh học, đạt chuẩn của khu vực và quốc tế

♦ Đảm bảo trình độ sau đại học của cán bộ giảng, vừa giỏi về chuyên môn vừa giỏi về tay nghề

♦ Đi đầu trong công tác xây dựng người giảng viên mới: năng động sáng tạo và là chỗ dựa thực sự của sinh viên