Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Triển khai kế hoạch hoạt động chào mừng 30 năm ngày thành lập Trường

Công đoàn Trường kính gửi đến toàn thể quý Thầy Cô, Anh Chị, Em các kế hoạch, biểu mẫu hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế – Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch.
Công đoàn rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của quý Thầy Cô, Anh Chị, Em trong đợt hoạt động.
Vì dung lượng mail gửi lớn, quý Thầy Cô, Anh Chị, Em vui lòng bấm vào đường link sau để xem kế hoạch.
Quy Định
Tài Liệu
Video