Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 9

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ 21/10 – 25/10/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

21/10

7:30 – 11:00 GMHS

2017

    4 Kiểm tra KT ThS. Ly – Tuyền

ThS. Trúc – Nga

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

  2 2 Tiêm Tĩnh Mạch ThS. Nga – TTâm

CK1. Tuyền – Ly

Lab1

P4L5

YCD-N2   2 2 Tiêm trong da ThS. Trúc – Chi

CK1. Ngợi – TPhương

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

22/10

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 Tiêm trong da CK1. Tuyền – Linh

CK1. Nguyên – Trúc

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N1

  2 2 Tiêm trong da CK1. Ngợi – Tình

ThS. Nga – Ngợi

P1,2

Lầu 4

GMHS

2017

    4 Kiểm tra KT CK1. Tuyền – Ly

ThS. Trúc – Nguyên

Lab1,2
Thứ TƯ

23/10

7:30 – 11:00 VHVL

2017

  2 2 Cấp cứu ngưng HHTH

Garo cầm máu

CK1. Tuyền

ThS. Ly

P1,2

Lầu 4

YVĐ 2019   2 2 Dấu hiệu sinh tồn ThS. Nga – Nguyên Lab1
13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

  2 2 Tiêm trong da ThS. Nga – Tình

CK1. Ngợi – Ly

Lab1

P4L5

YCD-N1   2 2 Tiêm trong da ThS. Trúc – Linh

CK1. Nguyên – Chi

P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

24/10

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 Tiêm trong da ThS. Nga – TPhương

ThS. Trúc –  Ngợi

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 VHVL

2017

  2 2 Tư thế nghỉ ngơi trị liệu CK1. Chi

ThS. Ly

P1,2

Lầu 4

Thứ SÁU

25/10

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 Tiêm trong da ThS. Nga– Tám

ThS. Trúc – Nguyên

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N1

  2 2 Truyền dịch ThS. Trúc – Ngợi

ThS. Nga – TTâm

Lab1,2
YCD-N5   2 2 Tiêm trong da ThS. Tình – TPhương

CK1. Nguyên – Chi

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video