Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 8

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ 14/10 – 18/10/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

14/10

7:30 – 11:00 GMHS

2017

  2 2 Trải giường 1 drap

(2 drap tự học)

ThS. Ly – Tuyền

CK1. Nguyên- Nga

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

  2 2 Tiêm dưới da ThS. Tình – TPhương

CK1. Tuyền- Ly

Lab1

P4L5

YCD-N2   2 2 Tiêm Bắp ThS. Trúc – Chi

CK1. Ngợi – Tình

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

15/10

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 Tiêm Bắp CK1. Tuyền – Ly

CK1. Nguyên – Trúc

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N1

  2 2 Tiêm Bắp CK1. Nguyên – Tình

ThS. Trúc – Ngợi

P1,2

Lầu 4

GMHS

2017

    4 Ôn Tập KT CK1. Tuyền – Ly

ThS. Nga- TTâm

Lab1,2
Thứ TƯ

16/10

7:30 – 11:00 VHVL

2017

  2 2 Tắm bệnh CK1. Nguyên – Ngợi

ThS. Ly – Nga

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

  2 2 Tiêm Bắp CK1. Tuyền – TPhương

CK1. Ngợi – Ly

Lab1

P4L5

YCD-N1   2 2 Tiêm Bắp ThS. Trúc – Tình

CK1. Nguyên – Chi

P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

17/10

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 Tiêm Bắp ThS. Tình – TPhương

CK1. Ngợi – Chi

P1,2

Lầu 4

GMHS

2017

    4 Kiểm tra KT CK1. Tuyền -Ly

ThS. Nga  – Trúc

Lab1,2
13:30 – 17:00 VHVL

2017

  2 2 Gội đầu CK1. Chi – Tuyền

CN. TTâm – Ly

P1,2

Lầu 4

Thứ SÁU

18/10

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 Tiêm Bắp ThS. Nga– Tám

ThS. Trúc – Nguyên

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N1

  2 2 Tiêm Tĩnh Mạch ThS. Trúc – Ngợi

ThS. Nga – Ly 

Lab1,2
YCD-N5   2 2 Tiêm Bắp ThS. Tình – TPhương

CK1. Nguyên – Chi

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video