Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 8 năm 2020

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 23/11 – 27/11/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

23/11

7:30 – 11:00 KXNK

2020

  2 2 Tiêm Bắp ThS. Bích – TPhương PTT1

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

  2 2 Tiêm Dưới Da CK1. Tuyền – MPhương LabĐD

Lấu 4

YCD-N2   2 2 Truyền Dịch ThS. Trúc – Ly

CK1. Nguyên – Tám

PTT 1,2

Lầu 4

Thứ BA

24/11

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 Truyền Dịch CK1. Nguyên – Tám

CK1. Tuyền – MPhương

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDCCN

2019

  2 2 Tiêm Dưới Da CK1. Nguyên – Tám

Ck1. Ngợi – MPhương

PTT1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

     25/11

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YCD-N1   2 2 Truyền Dịch CK1. Tuyền – Chi

ThS. Trúc – TPhương

PTT1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

26/11

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 Truyền Dịch ThS. Trúc – Ly

ThS. Tình – TPhương

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

  2 2 Tiêm Bắp CK1. Tuyền – Chi PTT1

Lầu 4

Thứ SÁU

27/11

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 Truyền Dịch CK1. Nguyên – Ly

CK1. Tuyền – MPhương

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YCD-N5   2 2 Truyền Dịch ThS. Bích – Ly

CK1. Ngợi -MPhương

PTT1,2

Lầu 4

ĐDCCN

2019

  2 2 Tiêm Bắp ThS. Trúc – Chi

ThS. Tình – Tám

Lab1,ĐD

Lấu 4

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

Ghi chú:

ĐDĐK: Cử nhân Điều Dưỡng đa khoa

ĐDCCN: Điều Dưỡng các chuyên ngành

YCD 2019

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video