Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 7

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ 7/10 – 11/10/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

7/10

7:30 – 11:00 GMHS

2017

  2 2 Cấp cứu ngưng THHH

Garo cầm máu

ThS. Ly

CK1. Tuyền

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

    4 Dấu hiệu sinh tồn ThS. Nga – Nguyên

CK1. Tuyền- Ly

Lab1

P4L5

YCD-N2   2 2 Tiêm dưới da ThS. Trúc – Chi

CK1. Ngợi – Tình

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

8/10

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 Tiêm dưới da CK1. Tuyền – Ly

CK1. Nguyên – Trúc

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N1

  2 2 Cho BN uống thuốc ThS. Nga – Tình

ThS. Trúc – Ngợi

P1,2

Lầu 4

GMHS

2017

  2 2 Bất động xương gãy CN. TTâm

ThS. Ly

Lab1,2
Thứ TƯ

9/10

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

  2 2 Cho BN uống thuốc ThS. Nga – TPhương

CK1. Ngợi – Ly

Lab1

P4L5

YCD-N1   2 2 Tiêm dưới da ThS. Trúc – Tình

CK1. Nguyên – Chi

P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

10/10

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 Tiêm dưới da CK1. Tuyền – Tình

ThS. Nga – Ngợi

P1,2

Lầu 4

GMHS

2017

  2 2 Nâng đỡ BN

Nghĩ ngơi trị liệu

CK1. Chi

ThS. Ly  

Lab1,2
13:30 – 17:00 VHVL

2017

  2 2 Săn sóc răng miệng ThS. Ly – Tuyền

CN. TTâm – Chi

P1,2

Lầu 4

Thứ SÁU

11/10

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 Tiêm dưới da ThS. Nga– TPhương

ThS. Trúc – Nguyên

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N1

  2 2 Tiêm dưới da ThS. Trúc – Ngợi

ThS. Nga – Ly 

Lab1,2
YCD-N5   2 2 Tiêm dưới da ThS. Tình – TPhương

CK1. Nguyên – Chi

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                              ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video