Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 7 năm 2020

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 16/11 – 20/11/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

16/11

7:30 – 11:00 KXNK

2020

  2 2 Tiêm dưới da ThS. Bích – TPhương PTT1

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

    4 Dấu hiệu sinh tồn CK1. Tuyền – MPhương LabĐD

Lấu 4

YCD-N2   2 2 Tiêm trong da

Tiêm tĩnh mạch

ThS. Trúc – Ly

CK1. Ngợi – Tám

PTT 1,2

Lầu 4

Thứ BA

17/11

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 Tiêm trong da

Tiêm tĩnh mạch

CK1. Nguyên – Ly

ThS. Trúc – Tám

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDCCN

2019

  2 2 Cho NB uống thuốc CK1. Nguyên – Ly

Ck1. Tuyền – MPhương

PTT1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

      18/11

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YCD-N1   2 2 Tiêm trong da

Tiêm tĩnh mạch

ThS. Tình – Chi

ThS. Trúc – Tám

PTT1,2

Lầu 4

YCD-N5   2 2 Tiêm trong da

Tiêm tĩnh mạch

ThS. Bích – TPhương

CK1. Nguyên-MPhương

GĐ 407

408

Thứ NĂM

19/11

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 Tiêm trong da

Tiêm tĩnh mạch

ThS. Trúc – Chi

ThS. Tình – TPhương

PTT1,2

Lầu 4

YCD-N6   2 2 Tiêm trong da

Tiêm tĩnh mạch

CK1. Nguyên- Tám

Ck1. Ngợi – MPhương

GĐ 407

408

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

  2 2 Cho NB uống thuốc CK1. Tuyền – Chi PTT1

Lầu 4

Thứ SÁU

20/11

7:30 – 11:00         Nghi le 20/11    
13:30 – 17:00              
             

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

Ghi chú:

ĐDĐK: Cử nhân Điều Dưỡng đa khoa

ĐDCCN: Điều Dưỡng các chuyên ngành

YCD 2019

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video