Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 6

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ 30/9 – 4/10/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

30/9

7:30 – 11:00 GMHS

2017

  2 2 Săn sóc răng miệng CK1. Nguyên – Trúc

CK1. Tuyền – Chi

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

    4 Khử khuẩn-Tiệt khuẩn ThS. Trúc – Tình

CK1. Tuyền- Nguyên

Lab1,2
YCD-N2   2 2 Thông tiểu giữ lại ThS. Ly – Chi

CK1. Tphương-Ngợi

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

1/10

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 Thông tiểu giữ lại CK1. Tuyền – Nguyên

CK1. Chi – Trúc

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N1

    4 Khử khuẩn-Tiệt khuẩn ThS. Nga – Tình

ThS. Trúc – Ngợi

P1,2

Lầu 4

GMHS

2017

  2 2 Tắm bệnh tại giường CN. TTâm – Nguyên

ThS. Ly – Tuyền

Lab1,2
Thứ TƯ

2/10

7:30 – 11:00 VHVL

2017

  2 2 Thông tiểu giữ lại CK1. Tuyền -Trúc

ThS. Ly- Nga

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

  2 2 Dấu hiệu sinh tồn CK1. Tuyền

ThS. Nga

Lab1,2
YCD-N1   2 2 Thông tiểu giữ lại ThS. Ly – Nguyên

CK1. Tphương -Trúc

P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

3/10

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 Thông tiểu giữ lại CK1. Tuyền -Tình

CK1. Tphương-Ngợi

P1,2

Lầu 4

GMHS

2017

  2 2 Gội đầu CK1. Nguyên- Trúc

CK1. Chi – Ly

Lab1,2
13:30 – 17:00 VHVL

2017

  2 2 Rửa bàng quang ThS. Ly – Nguyên

CK1. Chi – Nga

P1,2

Lầu 4

Thứ SÁU

4/10

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 Thông tiểu giữ lại ThS. Ly – Nga

CK1. Tuyền – Trúc

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N1

  2 2 Dấu hiệu sinh tồn CK1. Tuyền

ThS. Nga

Lab1,2
YCD-N5   2 2 Thông tiểu giữ lại ThS. Tình – Ngợi

ThS. Ly – Nguyên

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video