Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 6 năm 2020

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 9/11 – 13/11/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

9/11

7:30 – 11:00 KXNK

2020

  2 2 Uống thuốc,rửa,nhỏ mắt CK1. Tuyền – MPhương PTT1

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

    4 Khử khuẩn- Tiệt khuẩn ThS. Tình – Ly LabĐD

Lấu 4

YCD-N2   2 2 Tiêm dưới da ThS. Trúc – TPhương

CK1. Ngợi – Tám

PTT 1,2

Lầu 4

Thứ BA

10/11

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 Tiêm dưới da ThS. Bích – Tuyền

CK1. Nguyên – Ly

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDCCN

2019

2 2   Dấu hiệu sinh tồn CK1.TPhương

Ck1.MPhương

PTT1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

      11/11

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YCD-N1   2 2 Tiêm dưới da ThS. Tình – Chi

ThS. Trúc – Tám

PTT1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

12/11

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 Tiêm dưới da ThS. Trúc – Chi

CK1. Tuyền – Tám

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

2 2   Dấu hiệu sinh tồn CK1.MPhương PTT1

Lầu 4

Thứ SÁU

13/11

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 Tiêm dưới da CK1. Nguyên – Trúc

CK1. Ngợi – Ly

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YCD-N5   2 2 Tiêm dưới da ThS. Bích – TPhương

CK1. Tuyền – Ly

PTT1,2

Lầu 4

ĐDCCN

2019

    4 Dấu hiệu sinh tồn CK1. MPhương – Tám

CK1. Chi – Nguyên

Lab1,ĐD

Lấu 4

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

Ghi chú:

ĐDĐK: Cử nhân Điều Dưỡng đa khoa

ĐDCCN: Điều Dưỡng các chuyên ngành

YCD 2019

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video