Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 5

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ 23/9 – 27/9/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

23/9

7:30 – 11:00 GMHS

2017

  2 2 Thông tiểu giữ lại CN. Tám – Trúc

CK1. Tuyền – Ly

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

3     CSBN hấp hối tử vong ThS. Nga  
VHVL

2017

  2 2 Qui trình ĐD (Nội) ThS. Ly 

CK1. Tuyền

Lab1,2
YCD-N2   2 2 Thông tiểu thường CK1. Chi -Trúc

CK1. Tphương-Ngợi

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

24/9

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 Thông tiểu thường CK1. Tuyền – Nguyên

CK1. Chi – Trúc

P1,2

Lầu 4

GMHS

2017

  2 2 Rửa bàng quang ThS. Ly

ThS. Tình

Lab1,2
13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

  2 2 Khử khuẩn-Tiệt khuẩn ThS. Nga

ThS. Trúc

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

25/9

7:30 – 11:00 VHVL

2017

  2 2 Qui trình ĐD (Ngoại) ThS. Nga

ThS. Ly

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

  2 2 Khử khuẩn-Tiệt khuẩn ThS. Trúc

ThS. Nga

Lab1,2
YCD-N1   2 2 Thông tiểu thường ThS. Ly – Ngợi

CK1. Tphương- Tình

P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

26/9

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 Thông tiểu thường CK1. Tuyền -Tình

CK1. Tphương-Ngợi

P1,2

Lầu 4

GMHS

2017

  2 2 Thụt tháo ThS. Trúc- Nguyên

CK1. Chi – Ly

Lab1,2
13:30 – 17:00 VHVL

2017

  2 2 Thông tiểu giữ lại CN. TTâm – Nguyên

CN. Tám – Chi

P1,2

Lầu 4

Thứ SÁU

27/9

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 Thông tiểu thường CN. Tám – Nga

CK1. Tuyền- Nguyên  

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

    4 Khử khuẩn-Tiệt khuẩn CK1. Tuyền – Nguyên

ThS. Nga -Trúc

Lab1,2
YCD-N5   2 2 Thông tiểu thường ThS. Tình – Ngợi

ThS. Ly – chi

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video