Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 5 năm 2020

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 02/11 – 6/11/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

02/11

7:30 – 11:00 KXNK

2020

    4 Dấu hiệu sinh tồn ThS. Ly – MPhương PTT1

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

2 2   Khử khuẩn- Tiệt khuẩn CK1. Tuyền – Nguyên Lab1,ĐD

Lấu 4

YCD-N2   2 2 Cho ăn bằng ống CK1. TPhương – Tám

ThS.  Ly – Ngợi

PTT 1,2

Lầu 4

Thứ BA

3/11

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 Cho ăn bằng ống ThS. Tám – Nguyên

CK1. MPhương- Tuyền

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDCCN

2019

    4 Khử khuẩn- Tiệt khuẩn CK1. Ngợi  – Tình

ThS. Trúc – MPhương

PTT1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

      4/11

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YCD-N1   2 2 Cho ăn bằng ống ThS. Tình – Chi

CK1. Tuyền – Tám

PTT1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

5/11

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 Cho ăn bằng ống CK1. TPhương – Trúc

CK1. Nguyên – Chi

PTT1,2

Lầu 4

               
Thứ SÁU

6/11

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 Cho ăn bằng ống ThS. Tám – Trúc

CK1. Tuyền – Ly

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YCD-N5   2 2 Cho ăn bằng ống CK1. MPhương – Tám

CK1. Chi – Nguyên

PTT1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

Ghi chú:

ĐDĐK: Cử nhân Điều Dưỡng đa khoa

ĐDCCN: Điều Dưỡng các chuyên ngành

YCD 2019

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video