Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 49

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 27/7 –31/7/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

27/7

7:30 – 11:00 YAB-N1     4 ÔN TẬP CK1. Tuyền

ThS.Ly

Lab ĐD

P1 Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N2     4 ÔN TẬP CK1. TTâm

ThS.Ly

Lab ĐD

P1 Lầu 4

Thứ BA

28/7

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ TƯ

29/7

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ NĂM

30/7

7:30 – 11:00 YAB-N3     4 ÔN TẬP CK1. Nguyên

CK1. MPhuong

Lab ĐD

P1 Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N4     4 ÔN TẬP CK1. Nguyên

CK1. MPhuong

Lab ĐD

P1 Lầu 4

Thứ SÁU

31/7

7:30 – 11:00 YAB-N5     4 ÔN TẬP CK1. Tuyền

CK1. TTâm

Lab ĐD

P1 Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N6     4 ÔN TẬP CK1. TTâm

ThS.Ly

Lab ĐD

P1 Lầu 4

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video