Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 47

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 13/7 –17/7/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

13/7

7:30 – 11:00 YAB-N1   2 2 Thông tiểu thường, giữ lại CK1. MPhương Tuyền

CN. TTâm – Trúc

Lab ĐD

P1 Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N2   2 2 Thông tiểu thường, giữ lại CN. TTâm Trúc

ThS. Ly – MPhương

Lab ĐD

P1 Lầu 4

Thứ BA

14/7

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YAB-N3   2 2 Thông tiểu thường, giữ lại CK1. MPhươngNgợi

ThS. Tình – Chi

Lab ĐD

P1 Lầu 4

Thứ TƯ

15/7

7:30 – 11:00 YAB-N4   2 2 Thông tiểu thường, giữ lại ThS. Ly – Tuyền

CN. TTâm – Nguyên

Lab ĐD

P1 Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N5   2 2 Thông tiểu thường, giữ lại ThS. Tình Trúc

ThS. Ly – Nguyên

Lab ĐD

P1 Lầu 4

Thứ NĂM

16/7

7:30 – 11:00              
             
13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

17/7

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YAB-N6   2 2 Thông tiểu thường, giữ lại CK1. Chi – Ngợi

CN. TTâm – Tình

Lab ĐD

P1 Lầu 4

Thứ BẢY

18/7

               
               

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video