Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 46

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 6/7 –10/7/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

6/7

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00              
Thứ BA

7/7

7:30 – 11:00 YAB-N4   2 2 Cho ăn bằng ống CK1. MPhương – Nguyên

CK1. Tuyền – Ly

Lab ĐD

P1 Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N1   2 2 Cho ăn bằng ống CK1. MPhươngTình

ThS. LyTPhương

Lab ĐD

P1 Lầu 4

Thứ TƯ

8/7

7:30 – 11:00 YAB-N5   2 2 Cho ăn bằng ống CK1. Chi – Ngợi

CK1. Tuyền – Tình

Lab ĐD

P1 Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N6   2 2 Cho ăn bằng ống CK1. Nguyên Trúc

ThS. Ly – MPhương

Lab ĐD

P1 Lầu 4

Thứ NĂM

9/7

7:30 – 11:00              
             
13:30 – 17:00              
Thứ SÁU

10/7

7:30 – 11:00 YAB-N3   2 2 Cho ăn bằng ống ThS. Ly- Tuyền

CK1. Nguyên – Trúc

Lab ĐD

P1 Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N2   2 2 Cho ăn bằng ống CK1. Chi – Ngợi

ThS. Tình – TPhương

Lab ĐD

P1 Lầu 4

Thứ BẢY

11/7

7:30 – 11:00 YAB-N3       Đã bù ngày ngày 10/7    
13:30 – 17:00 YAB-N4       Đã bù ngày ngày 7/7    

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video