Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 45

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ :29/6 –3/7/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

29/6

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YAB-N4   2 2 TBVT ODL (bù sáng T6 ngày 3/7) CK1. Tuyền – Ly

ThS. Trúc – Nguyên

Lab ĐD

GD408

Thứ BA

30/6

7:30 – 11:00         CHẤM THI TH   GD408

P1 Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N2   2 2 TBVT ODL (bù sáng T5 ngày 2/7) CK1. TPhương – Chi

CK1. MPhương- Tình

GD408

P3 Lầu 5

Thứ TƯ

1/7

7:30 – 11:00         CHẤM THI TH   GD408

P1 Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N1   2 2 TBVT ODL ThS. Trúc – Nguyên

CK1. Tuyền – Tình

Lab ĐD

GD408

Thứ NĂM

2/7

7:30 – 11:00         CHẤM THI TH   GD408

P1 Lầu 4

YAB-N2       Đã bù ngày ngày 30/6    
13:30 – 17:00 YAB-N3   2 2 TBVT ODL CK1. TPhương – Ngợi

CK1. MPhương- Chi

Lab ĐD

GD408

Thứ SÁU

3/7

7:30 – 11:00         CHẤM THI TH   GD408

P1 Lầu 4

YAB-N4       Đã bù ngày ngày 29/6    
13:30 – 17:00 YAB-N5   2 2 TBVT ODL CK1. TPhương – Ngợi

ThS. Trúc – Chi

GD408

P3 Lầu 5

Thứ BẢY

4/7

13:30 – 17:00 YAB-N6   2 2 TBVT ODL CK1. MPhương

CK1. Tuyền

Lab ĐD

P1 Lầu 4

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video