Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 44

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ :226 –26/6/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

22/6

7:30 – 11:00 YRHM

2018

    4 Thực tập KT CK1. Tuyền

CK1. MPhương

Lab ĐD

P1 Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

    4 Thực tập KT CK1. Nguyên

CK1. TTâm

Lab ĐD

P1 Lầu 4

Thứ BA

23/6

7:30 – 11:00 YRHM

2018

    4 Thực tập KT CK1. Tuyền

ThS. Ly

Lab ĐD

P1 Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N6   2 2 TBVTVK-CC-NK (bù ngày 27/6) ThS. Trúc – Chi

CK1. Tuyền – Ly

Lab ĐD

P3Lầu 5

Thứ TƯ

24/6

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YAB-N1   2 2 TBVTVK-CC-NK ThS. Trúc – Nguyên

CK1. TPhương- Tình

GĐ407

408

Thứ NĂM

25/6

7:30 – 11:00 YAB-N2   2 2 TBVTVK-CC-NK CK1. MPhương – Ngợi

ThS. Nga – Chi

GĐ407

408

13:30 – 17:00 YAB-N3   2 2 TBVTVK-CC-NK CK1. TPhương – Chi

CK1. MPhương- Tình

GĐ407

408

Thứ SÁU

26/6

7:30 – 11:00 YAB-N4   2 2 TBVTVK-CC-NK ThS. Trúc – Nguyên

CK1. TPhương – Ngợi

Lab ĐD

P1 Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N5   2 2 TBVTVK-CC-NK CK1. MPhương – Tình

ThS. Trúc – Ngợi

Lab ĐD

P1 Lầu 4

CNĐD

2018-N2

    4 Thực tập KT CK1. Nguyên

CK1. TTâm

GĐ407

408

Thứ BẢY

27/6

13:30 – 17:00         Đã bù ngày 23/6    

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video