Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 43

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ :15/6 –19/6/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

15/6

7:30 – 11:00 YRHM

2018

  2 2 TBVTVK-Cắt chỉ CK1. Tuyền

CK1. TPhương

Lab ĐD

P1 Lầu 4

13:30 – 17:00              
Thứ BA

16/6

7:30 – 11:00 YAB-N6   2 2 Truyền Dịch (bù ngày 20/6) ThS. Trúc – Chi

CK1. Nguyên – TTâm

GĐ407

408

YRHM

2018

  2 2 TBVT Nhiễm CK1. Tuyền

ThS. Tình

Lab ĐD

P1 Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

  2 2 Bất động xương gãy

Garo cầm máu(bù 12/6)

CN.. TTâm

CK1. MPhương

Lab ĐD

P3Lầu 5

Thứ TƯ

17/6

7:30 – 11:00 YRHM

2018

  2 2 TBVT Meche ThS. Nga

CK1. TPhương

Lab ĐD

P1 Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N1   2 2 Truyền Dịch ThS. Trúc – Chi

CK1. Ngợi – MPhương

GĐ407

408

Thứ NĂM

18/6

7:30 – 11:00 YAB-N2   2 2 Truyền Dịch CK1. Ngợi – Tuyền

ThS. Nga – TPhương

GĐ407

408

13:30 – 17:00 YAB-N3   2 2 Truyền Dịch CK1. Nguyên – Chi

ThS. Tình – MPhương

GĐ407

408

Thứ SÁU

19/6

7:30 – 11:00 YAB-N4   2 2 Truyền Dịch CK1. Ngợi – Tuyền

CK1. Nguyên – Chi

Lab ĐD

P1 Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N5   2 2 Truyền Dịch ThS. Tình – TPhương

ThS. Trúc – Chi

Lab ĐD

P1 Lầu 4

Thứ BẢY

20/6

13:30 – 17:00         Đã bù ngày 16/6    

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video