Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 42

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 8/6 –12/6/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

8/6

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YRHM

2018

  2 2 Tiêm Tĩnh mạch ThS. Trúc – Tuyền Lab ĐD

GĐ408

CNĐD

2018-N1

  2 2 Bất động xương gãy

Garo cầm máu

CN. TTâm

CK1. MPhương

P1 Lầu 4

P3Lầu 5

Thứ BA

9/6

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YRHM

2018

  2 2 Truyền Dịch CK1. Tuyền

CK1. Nguyên

Lab ĐD

P3Lầu 5

Thứ TƯ

10/6

7:30 – 11:00 CNKX

2018

      THI THỰC HÀNH Tuyền-Phượng- Nguyên MPhương- Ly-Thanh-Hồng P1 Lầu 4

 

13:30 – 17:00 YAB-N1   2 2 Tiêm trong da

Tiêm tĩnh mạch

ThS. Trúc – Chi

CK1. Nguyên – TPhương

GĐ407

408

CNĐD

2018-N1

  2 2 Ôn Tập (tiêm,truyền,thay băng, DSH) CK1. Tuyền P1 Lầu 4

P3Lầu 5

Thứ NĂM

11/6

7:30 – 11:00 YAB-N2   2 2 Tiêm trong da

Tiêm tĩnh mạch

ThS. Trúc – TPhương

ThS. Nga – MPhương

GĐ407

408

13:30 – 17:00 YAB-N3   2 2 Tiêm trong da

Tiêm tĩnh mạch

CK1. Ngợi – Chi

ThS. Tình – MPhương

GĐ407

408

CNĐD

2016

  2 2 Săn sóc ODL trên xương mu,Phun Khí dung,Thử đường huyết CK1.Tuyền -Nguyên- Tám  
Thứ SÁU

12/6

7:30 – 11:00 YAB-N4   2 2 Tiêm trong da

Tiêm tĩnh mạch

CK1. Ngợi – Tám

ThS. Tình – Chi

GĐ407

408

13:30 – 17:00 YAB-N5   2 2 Tiêm trong da

Tiêm tĩnh mạch

ThS. Tình – TPhương

ThS. Trúc – Chi

GĐ407

408

CNĐD

2018-N1

      Ôn Tập (Bcuon,thông tiểu,RBQ,an ống,hút đàm,oxy, vsbn) CK1. MPhương P1 Lầu 4
Thứ BẢY

13/6

13:30 – 17:00 YAB-N6   2 2 Tiêm trong da

Tiêm tĩnh mạch

CK1. Ngợi

CK1. Nguyên

P1,lab

Lầu4

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video