Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 41

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 1/6 – 5/6/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

1/6

7:30 – 11:00 CNKX

2018

  2 2 Thay băng VTVK-Cắt chỉ-Nhiễm CK1. TPhương – Ngợi Lab ĐD

 

13:30 – 17:00 YRHM

2018

  2 2  Tiêm Bắp ThS. Trúc – Ngợi Lab ĐD

GĐ408

CNĐD

2018-N1

  2 2 Săn sóc răng miệng CK1. Tuyền – Chi

CK1. MPhương – Tình

P1 Lầu 4

P3Lầu 5

Thứ BA

2/6

7:30 – 11:00 CNKX

2018

    4 Ôn tập KT CK1. Tuyền Lab ĐD

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

  2 2 Săn sóc răng miệng CK1.MPhương -TPhương

CK1. Tuyền – Chi

P1,3

Lầu 5

YRHM

2018

  2 2 Tiêm trong da CK1. Ngợi

CK1. Nguyên

GĐ407

408

Thứ TƯ

3/6

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YAB-N1   2 2 Tiêm Dưới Da- Tiêm Bắp CK1. Tuyền – Tám

CK1. Nguyên – Trúc

GĐ407

408

CNĐD

2018-N1

  2 2 Tắm bệnh,gội đầu CK1. MPhương – Ngợi

CK1. Chi – TPhương

P1 Lầu 4

P3Lầu 5

Thứ NĂM

4/6

7:30 – 11:00 YAB-N2   2 2 Tiêm Dưới Da- Tiêm Bắp ThS. Trúc – TTâm

CK1. Nguyên- MPhương

GĐ407

408

13:30 – 17:00 YAB-N3   2 2 Tiêm Dưới Da- Tiêm Bắp CK1. Ngợi – Chi

ThS. Tình – MPhương

GĐ407

408

CNĐD

2016

  2 2 Săn sóc ODL trên xương mu,Phun Khí dung,Thử đường huyết CK1.Tuyền -Nguyên-TTâm  
Thứ SÁU

5/6

7:30 – 11:00 YAB-N4   2 2 Tiêm Dưới Da- Tiêm Bắp ThS. Nga – TPhương

ThS. Tình – Chi

GĐ407

408

13:30 – 17:00 YAB-N5   2 2 Tiêm Dưới Da- Tiêm Bắp ThS. Tình – TPhương

ThS. Trúc – Ngợi

GĐ407

408

CNĐD

2018-N2

  2 2 Tắm bệnh,gội đầu CK1. MPhương – TTâm

CK1. Chi – Tám

P1 Lầu 4

P3Lầu 5

Thứ BẢY

6/6

13:30 – 17:00 YAB-N6   2 2 Tiêm Dưới Da- Tiêm Bắp CK1. Tuyền

CK1. Nguyên

P1,lab

Lầu4

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video