Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 40

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 25/5 – 29/5/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

25/5

7:30 – 11:00 YRHM

2018

    4 Dấu hiệu sinh tồn CK1. Ngợi – Tám Lab ĐD

GĐ408

13:30 – 17:00 CNKX

2018

  2 2 Tiêm Dưới Da- Tiêm Bắp ThS. Trúc Lab ĐD

Lầu 4

CNĐD

2018-N1

  2 2 KT thông tiểu thường

KT thông tiểu giữ lại

ThS.Tình – Nguyên

CN. Tám – Chi

P1,3

Lầu 5

Thứ BA

26/5

7:30 – 11:00 YRHM

2018

  2 2 Săn sóc răng miệng CK1. Tuyền

CK1. MPhương

407,408

Lầu 4

CNKX

2018

  2 2 Tiêm Trong Da- Tĩnh Mạch CK1. Nguyên Lab ĐD

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

  2 2 KT thông tiểu thường

KT thông tiểu giữ lại

CK1. TPhương – Chi

CN. Tám – Nguyên

P1,3

Lầu 5

Thứ TƯ

    27/5

7:30 – 11:00 YRHM

2018

  2 2 Tiêm Dưới Da ThS. Trúc

ThS. Nga

Lab ĐD

GĐ408

13:30 – 17:00 YAB-N1   2 2 Dấu hiệu sinh tồn CK1. Ngợi – Tám

ThS. Tình- Trúc

GĐ407

408

CNKX

2018

  2 2 Truyền dịch

 

CK1. Tuyền Lab ĐD

Lầu 4

CNĐD

2018-N1

  2 2 KT rửa bàng quang

Thụt tháo

CK1. MPhương – Ngợi

CK1. Chi – TPhương

P1,3

Lầu 5

Thứ NĂM

28/5

7:30 – 11:00 YAB-N2   2 2 Dấu hiệu sinh tồn CK1. Tuyền – TTâm

CK1. MPhương – Nguyên

GĐ407

408

13:30 – 17:00 YAB-N3   2 2 Dấu hiệu sinh tồn CK1. TPhương – Chi

CK1. MPhương – Tình

GĐ407

408

CNĐD

2016

  2 2 Săn sóc ODL trên xương mu,Phun Khí dung,Thử đường huyết CK1.Tuyền -Nguyên-TTâm  
Thứ SÁU

29/5

7:30 – 11:00 YAB-N4   2 2 Dấu hiệu sinh tồn ThS. Nga – TTâm

CK1. Ngợi – TPhương

GĐ407

408

13:30 – 17:00 YAB-N5   2 2 Dấu hiệu sinh tồn CK1. TPhương – Tám

CK1. Tuyền – Chi

GĐ407

408

CNĐD

2018-N2

  2 2 KT rửa bàng quang

Thụt tháo

ThS. Tình – Trúc

CN. TTâm – Nguyên

P1,3

Lầu 5

Thứ BẢY

30/5

13:30 – 17:00 YAB-N6   2 2 Dấu hiệu sinh tồn CK1. Tuyền

CK1. MPhương

P1,3

Lầu 5

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video