Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 4

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ 16/9 – 20/9/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

16/9

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

4     Vệ sinh BN,chăm sóc loét CK1. Tuyền  
VHVL

2017

  2 2 Hút đàm ThS. Nga – Chi

ThS. Ly – Tám

Lab1,2
YCD-N2     4 Khử khuẩn-Tiệt khuẩn CK1. Ngợi – Nguyên

ThS. Trúc – Tình

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

17/9

7:30 – 11:00 YCD-N3     4 Khử khuẩn-Tiệt khuẩn CK1. Nguyên-Tuyền

ThS. Trúc – Tám

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

4     Nguyên tắc dùng thuốc

Truyền dịch,máu

ThS. Nga  
GMHS

2017

  2 2 Thở oxy ThS. Ly – Tuyền

CK1. Chi – TTâm

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

18/9

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

4     Nguyên tắc dùng thuốc

Truyền dịch,máu

ThS. Trúc  
GMHS

2017

  2 2 Qui trình ĐD (Nội) ThS. Ly

ThS. Nga

Lab1,2
YCD-N1     4 Khử khuẩn-Tiệt khuẩn CK1. Ngợi – Nguyên

ThS. Tình – Chi

P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

19/9

7:30 – 11:00 YCD-N4     4 Khử khuẩn-Tiệt khuẩn CK1. Tuyền -Ly

CK1. Nguyên – Chi

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 VHVL

2017

  2 2 Thở oxy ThS. Ly – Nguyên

ThS. Nga – TTâm

P1,2

Lầu 4

Thứ SÁU

20/9

7:30 – 11:00 YCD-N6     4 Khử khuẩn-Tiệt khuẩn ThS. Nga – Tình

ThS. Trúc – Ngợi

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

3     Chăm sóc BN hấp hối, tử vong ThS. Nga  
GMHS

2017

  2 2 Qui trình ĐD (Ngoại) CK1. Tuyền

ThS. Ly

Lab1,2
YCD-N5     4 Khử khuẩn-Tiệt khuẩn ThS. Tình – TTâm

ThS. Trúc – Tám

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video