Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 4 năm 2020

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 26/10 – 30/10/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

26/10

7:30 – 11:00 KXNK

2020

2 2   Dấu hiệu sinh tồn CK1. Tuyền PTT1

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

4     Nguyên tắc dùng thuốc

Truyền dịch-truyền máu

CK1. Nguyên (online)  
YCD-N2   2 2 Dấu hiệu sinh tồn CK1. TPhương – Trúc

CK1. Ngợi – Ly

PTT 1,2

Lầu 4

Thứ BA

27/10

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 Dấu hiệu sinh tồn ThS. Tình- Nguyên

CK1. MPhương-Ly

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDCCN

2019

4     Đại cương SSVT CK1. Tuyền (online)  
Thứ TƯ

    28/10

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YCD-N1   2 2 Dấu hiệu sinh tồn ThS. Tình – Chi

CK1.MPhương- Tám

PTT1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

29/10

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 Dấu hiệu sinh tồn CK1. TPhương – Trúc

CK1. Ngợi – Tám

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

4     Đại cương SSVT CK1. Tuyền (online)  
Thứ SÁU

30/10

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 Dấu hiệu sinh tồn ThS. Tình- Trúc

CK1. MPhương-Ly

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDCCN

2019

2 2   Khử khuẩn- Tiệt khuẩn CK1. Tuyền- Nguyên Lab1,ĐD

Lấu 4

YCD-N5   2 2 Dấu hiệu sinh tồn CK1. TPhương – Tám

CK1. Ngợi – Chi

PTT1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

Ghi chú:

ĐDĐK: Cử nhân Điều Dưỡng đa khoa

ĐDCCN: Điều Dưỡng các chuyên ngành

YCD 2019

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video