Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 39

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 18/5 – 22/5/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

18/5

7:30 – 11:00 YRHM

2018

2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn CK1. Tuyền – Nguyên P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNKX

2018

  2 2 Vô khuẩn-Khử khuẩn CK1. Tuyền – Tám PTHĐD

Lầu 5

CNĐD

2018-N1

  2 2 Cho ăn bằng ống

Rửa dạ dày

CK1. Chi – TPhương

CK1. MPhương – Tình

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

19/5

7:30 – 11:00 YRHM

2018

    4 Vô khuẩn-Khử khuẩn CK1. Ngợi

CN. Tám

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNKX

2018

  2 2 Dấu hiệu sinh tồn ThS. Tình- Tám Labdd

Lầu 4

CNĐD

2018-N2

  2 2 Cho ăn bằng ống

Rửa dạ dày

CK1. MPhương – Trúc

CK1. Chi – Ngợi

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

    20/5

7:30 – 11:00 YRHM

2018

2 2   Dấu hiệu sinh tồn CK1. Ngợi

CK1. MPhương

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N1   2 2 Vô khuẩn-Khử khuẩn CK1. Tuyền – Tám

ThS.Trúc- Tình

GĐ407

408

CNĐD

2018-N1

  2 2 Hút đàm nhớt

Thở oxy

CK1. TPhương – Ngợi

CK1.Chi – MPhương

P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

21/5

7:30 – 11:00 YAB-N2   2 2 Vô khuẩn-Khử khuẩn CK1. Tuyền – Ly

CK1. MPhương- Chi

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N3   2 2 Vô khuẩn-Khử khuẩn ThS. Trúc – TTâm

CK1. Nguyên – TPhương

P1,2

Lầu 4

CNKX

2018

  2 2 Uống thuốc,nhỏ,rửa mắt CK1. Tuyền -Tình PTHĐD

Lầu 5

CNĐD

2016

  2 2 Hút đàm kín,hở ThS.Ly- MPhương- Chi  
Thứ SÁU

22/5

7:30 – 11:00 YAB-N4   2 2 Vô khuẩn-Khử khuẩn ThS. Trúc – Ngợi

CK1. Nguyên- Tám

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N5   2 2 Vô khuẩn-Khử khuẩn CK1. Nguyên – Tám

CK1. MPhương – Ly

GĐ407

408

CNĐD

2018-N2

  2 2 Hút đàm nhớt

Thở oxy

ThS. Tình – Trúc

CK1. TPhương- Chi

P1,2

Lầu 4

Thứ BẢY

23/5

13:30 – 17:00 YAB-N6   2 2 Vô khuẩn-Khử khuẩn CK1. Tuyền

ThS. Trúc

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video