Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 3

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ 9/9 – 13/9/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

9/9

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

4     Đại cương săn sóc vết thương ThS. Trúc  
VHVL

2017

  2 2 Rửa dạ dày CK1. Chi – TTâm

ThS. Ly – Tám

Lab1,2
YCD-N2   2 2 Khử khuẩn-Tiệt khuẩn CK1. Tuyền

CK1. Nguyên

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

10/9

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 Khử khuẩn-Tiệt khuẩn CK1. Ngợi

ThS. Nga

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

4     Qui trình ĐD ThS. Nga  
GMHS

2017

  2 2 Rửa dạ dày CK1. Tuyền – Ly

CK1. Chi -TPhương

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

11/9

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

4     Qui trình ĐD ThS. Nga  
    GMHS

2017

  2 2 Thụt tháo ThS. Ly – TPhương

ThS. Trúc – Nguyên

Lab1,2
YCD-N1   2 2 Khử khuẩn-Tiệt khuẩn CK1. Ngợi

ThS. Tình

P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

12/9

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 Khử khuẩn-Tiệt khuẩn CK1. Tuyền

CK1. Nguyên

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 VHVL

2017

  2 2 Thụt tháo ThS. Ly – TTâm

ThS. Trúc – Chi

P1,2

Lầu 4

Thứ SÁU

13/9

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 Khử khuẩn-Tiệt khuẩn ThS. Nga

CK1. Tuyền

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2017-N1

4     Vệ sinh cá nhân

Chăm sóc loét

CK1. Nguyên  
GMHS

2017

  2 2 Hút đàm CK1. TPhương-Ngợi

ThS. Nga – TTâm

Lab1,2
YCD-N5   2 2 Khử khuẩn-Tiệt khuẩn ThS. Tình

ThS. Trúc

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video