Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 3 năm 2020

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 19/10 – 23/10/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

19/10

7:30 – 11:00 KXNK

2020

    4 Khử khuẩn- Tiệt khuẩn CK1. TPhương- Ngợi PTT1

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

4     Qui trình ĐD ThS. Ly(online)  
YCD-N2   2 2 Khử khuẩn- Tiệt khuẩn CK1. Tuyền- Trúc PTT1,2

Lầu 4

Thứ BA

20/10

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 Khử khuẩn- Tiệt khuẩn CK1. Tuyền- Nguyên PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDCCN

2019

4     Chăm sóc cá nhân – dự phòng và chăm sóc loét tì CK1. MPhương (online)  
Thứ TƯ

    21/10

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YCD-N1   2 2 Khử khuẩn- Tiệt khuẩn CK1.Nguyên -MPhương PTT1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

22/10

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 Khử khuẩn- Tiệt khuẩn CK1. Tuyền-MPhương PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

4     Chăm sóc cá nhân – dự phòng và chăm sóc loét tì CK1. MPhương(online)  
Thứ SÁU

23/10

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 Khử khuẩn- Tiệt khuẩn CK1. Nguyên- Trúc PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDCCN

2019

4     Nguyên tắc dùng thuốc

Truyền dịch-truyền máu

CK1. Nguyên (online)  
YCD-N5   2 2 Khử khuẩn- Tiệt khuẩn CK1. Tuyền- Trúc PTT1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

Ghi chú:

ĐDĐK: Cử nhân Điều Dưỡng đa khoa

ĐDCCN: Điều Dưỡng các chuyên ngành

YCD 2019

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video