Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB Tuần 28

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 2/3 – 6/3/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

2/3

7:30 – 11:00 YAB-N5 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn CK1. Tuyền – Nguyên P1,2

Lầu 4

CNĐD 2016-N2 4     Học thuyết Orem ThS. Phượng  
13:30 – 17:00 YRHM 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn ThS. Nga – Trúc P1,2

Lầu 4

CNĐD 2018-N1 1 1 2 Băng cuộn (1) CN. TTâm – Chi

CK1. MPhương- Tuyền

Labdd

Lab 1

Thứ BA

3/3

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YRHM   2 2 Dấu hiệu sinh tồn CK1. MPhương – Nga P1,2

Lầu 4

CNĐD 2018-N2   2 2 Băng cuộn (1) CN. TTâm – Trúc

CK1. Nguyên – Chi

Labdd

Lab 1

CNĐD 2016-N1 4     Học thuyết Orem ThS. Phượng  
Thứ TƯ

      4/3

7:30 – 11:00 YAB-N4 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn ThS. Nga – Trúc P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N3 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn CK1. Tuyền – Nguyên P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

5/3

7:30 – 11:00 YAB-N6 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn CK1. Tuyền – Nguyên P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N1 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn ThS. Nga – Nguyên P1,2

Lầu 4

CNĐD 2018-N1   2 2 Băng cuộn (2) CN. TTâm – Tình

 CK1. MPhương – Chi

Labdd

Lab 1

Thứ SÁU

6/3

7:30 – 11:00 YAB-N2 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn ThS. Trúc – MPhương P1,2

Lầu 4

CNĐD 2016-N2   2 2 Hút đàm nhớt qua NKQ(hệ thống kín) ThS. Ly – Nga  
13:30 – 17:00 YRHM   2 2 Săn sóc răng miệng CK1. Tuyền – TPhương

CK1. Chi – Ngợi

P1,2

Lầu 4

CNĐD 2018-N2   2 2 Băng cuộn (2) CN. TTâm – Trúc

CK1. MPhương- Tình

Labdd

Lab 1

    CNĐD 2016-N1   2 2 Hút đàm nhớt qua NKQ(hệ thống kín) ThS. Ly – Nga  

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video