Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 26

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 17/2 – 21/2/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

17/2

7:30 – 11:00 YAB-N5 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn CK1. Tuyền – Nguyên P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YRHM 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn ThS. Nga – Trúc P1,2

Lầu 4

CNĐD 2018-N1 1 1 2 Băng cuộn (1) CN. TTâm – Chi

CK1. MPhương- Tuyền

Labdd

Lab 1

Thứ BA

18/2

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 YRHM 2 2   Dấu hiệu sinh tồn ThS. Nga – Tuyền P1,2

Lầu 4

CNĐD 2018-N2 1 1 2 Băng cuộn (1) CN. TTâm – Trúc

CN. Nguyên – Chi

Labdd

Lab 1

CNĐD 2016-N1 4     Học thuyết Newman ThS. Hà  
Thứ TƯ

19/2

7:30 – 11:00 YAB-N4 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn ThS. Nga – MPhương P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YAB-N3 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn ThS. Nga – Trúc P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

20/2

7:30 – 11:00 YAB-N6 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn CK1. Tuyền – Nguyên P1,2

Lầu 4

CNĐD 2016-N2 4     Học thuyết Newman ThS. Hà  
13:30 – 17:00 YAB-N1 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn ThS. Nga – Trúc P1,2

Lầu 4

CNĐD 2018-N1   2 2 Băng cuộn (2) CN. TTâm – Nguyên CK1. MPhương- Chi Labdd

Lab 1

Thứ SÁU

21/2

7:30 – 11:00 YAB-N2 2 2   Vô khuẩn-Khử khuẩn ThS. Trúc – MPhương P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YRHM     4 Dấu hiệu sinh tồn CK1. Ngợi – TPhương

ThS. Tình – Tuyền

P1,2

Lầu 4

CNĐD 2018-N2   2 2 Băng cuộn (2) CN. TTâm – Chi

ThS. Trúc – MPhương

Labdd

Lab 1

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                             ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video